هاست وردپرس و جوملا

هاست 1 گیگ

میزبانی بروی سرور مخصوص وردپرس و جوملا

 • 1000 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله تحویل آنی
 • آلمان محل سرور
 • ssd هارد
هاست 2 گیگ

میزبانی بروی سرور مخصوص وردپرس و جوملا

 • 2000 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله تحویل آنی
 • آلمان محل سرور
 • ssd هارد
هاست 3 گیگ

میزبانی بروی سرور مخصوص وردپرس و جوملا

 • 3000 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله تحویل آنی
 • آلمان محل سرور
 • ssd هارد
هاست 5 گیگ

میزبانی بروی سرور مخصوص وردپرس و جوملا

 • 5000 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله تحویل آنی
 • آلمان محل سرور
 • ssd هارد
هاست 10 گیگ
 • 10000 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله تحویل آنی
 • آلمان محل سرور