هاست تلگرام

این هاست ها فقط برای ربات های تلگرامی میباشد و استفاده غیر این هاست مورد نظر مسدود خواهد شد

هاست 128 مگابایت
 • 128 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • SSL رایگان دارای
 • 1 عدد زیردامنه
 • 1 عدد دیتابیس
هاست 250 مگابایت
 • 256 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • SSL رایگان دارای
 • 1 عدد زیردامنه
 • 1 عدد دیتابیس
هاست 500 مگابایت
 • 512 مگابایت فضا
 • 35 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • SSL رایگان دارای
 • 1 عدد زیردامنه
 • 1 عدد دیتابیس
هاست 1 گیگ
 • 1000 مگابایت فضا
 • 75 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • SSL رایگان دارای
 • 1 عدد زیردامنه
 • 1 عدد دیتابیس
هاست 2 گیگ
 • 2000 مگابایت فضا
 • 75 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • SSL رایگان دارای
 • 1 عدد زیردامنه
 • 1 عدد دیتابیس
هاست 3 گیگ
 • 3000 مگابایت فضا
 • 75 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • SSL رایگان دارای
 • 1 عدد زیردامنه
 • 1 عدد دیتابیس